Privacy Policy

Privacy Policy Huisjevolspeelgoed.com

Huisjevolspeelgoed.com respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan hebben wij hiervoor jouw toestemming nodig. Deze toestemming zullen we dan ook aan je vragen. Huisjevolspeelgoed.com zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Huisjevolspeegoed.com gebruikt de gegevens van haar lezers op de volgende manier;

  1. Gegevens over het gebruik van Huisjevolspeelgoed.com en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om Huisjevolspeelgoed.com verder te ontwikkelen en te verbeteren;
  2. Huisjevolspeelgoed.com verkoopt je gegevens niet en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Persoonsgegevens

Huisjevolspeelgoed.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

  1. Voor- en achternaam wanneer je reageert op een blogpost of pagina en deze invult
  2. Adresgegevens (Bij het winnen van een prijs)
  3. E-mailadres (als je reageert op een blog of onder een pagina)
  4. IP-adres (deze worden geanonimiseerd)
  5. Locatiegegevens
  6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  7. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  8. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere  persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons E-mail adres info@huisjevolspeelgoed.com. Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Huisjevolspeelgoed.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld bij het winnen van een prijs of naar aanleiding van een vraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Huisjevolspeelgoed.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden. Dit is nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Social media knoppen
Op Huisjevolspeelgoed.com staan social media buttons (Twitter/ Instagram). Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Huisjevolspeelgoed.com heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisjevolspeelgoed.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huisjevolspeelgoed.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou dan een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij adviseren om gebruik te maken van de KopieID App van de Rijksoverheid, 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Huisjevolspeelgoed.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen (SSL certificaat)
Huisjevolspeelgoed.com neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website Huisjevolspeelgoed.com beveiligd met een SSL certificaat en hebben we IP-adressen geanonimiseerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via E-mail info@huisjevolspeelgoed.com

Scroll naar boven